Một trong những lý do lớn nhất khiến con người thất bại là do sợ phải đối diện với nó. "Nỗi sợ thất bại dẫn đến thất bại".

VIDEO LIÊN QUAN