Nhảy việc liên tục, 'down mood' là nghỉ, vô kỷ luật, khó hòa nhập,... là những điều người ta hay phàn nàn về 'bọn trẻ thời nay' Điều đó có thật sự đúng không?

VIDEO LIÊN QUAN