Giữa dịch, lo cho bình an của bản thân đã khó, chăm lo cho bình an của người khác lại càng khó hơn. Nhưng có những người đã làm điều đó như một sự lựa chọn…

VIDEO LIÊN QUAN