Lối sống tối giản và triết lý hạnh phúc “Less Is More” là loại bỏ đi những điều không cần thiết hoặc không cần dùng đến, tạo một không gian sống gọn gàng từ đó cuộc sống cũng trở nên đơn giản hơn. Thế nhưng có đơn giản để sống được tối giản trong thời đại mà mọi thứ đều kích thích tiêu dùng như hiện nay hay không?