Body Shaming là những lời nói nửa đùa nửa thật nhằm miệt thị, chê bai, bình phẩm ngoại hình của người khác và mang đến cho đối phương cảm xúc tiêu cực. Có người vô tình, có người hữu ý, thế nhưng dù gì đi nữa thì những lời nói này đều tác động trực tiếp đến tâm trạng, cảm xúc người nghe và gây ảnh hưởng tâm lý kéo dài.

VIDEO LIÊN QUAN