Tháng 4, có ai nghĩ, cô hàng xóm mình hôm nay F0, phải thở máy. Tháng 5, có ai thấy anh đồng nghiệp ngồi cùng dãy nói nhiều, mà đâu biết đó là lần cuối thấy. Tháng 6, đâu ai nghĩ mình là f0, lây cho cả gia đình…