Chạy bộ đang là môn thể thao được nhiều người lựa chọn để rèn luyện sức khỏe. Hơn cả những bước chạy, nó còn giúp nhiều người tìm đến với hành trình bứt phá những giới hạn của bản thân và lắng nghe tiếng nói bên trong chính mình.