Khách mời đặc biệt của số lần này là Chi Nguyễn - Tiến sĩ 33 tuổi tại Mỹ với nhiều thành công đáng ngưỡng mộ. Nhưng liệu có "chặng đường nào trải bước trên hoa hồng"?

VIDEO LIÊN QUAN