Khi tiếng Anh dần trở thành ngôn ngữ thông dụng, việc nói nhiều từ bằng tiếng Anh đã trở nên phổ biến với giới trẻ. Thế nhưng lúc nào thì phù hợp lúc nào thì phản cảm?

VIDEO LIÊN QUAN