COVID-19 đã thay đổi nhiều thứ trong cuộc sống, nhận thức về đủ đầy và hạnh phúc của mỗi người cũng có ít nhiều khác đi. Cũng chính vì vậy mà tâm thế của phần nhiều chúng ta khi trở về cuộc sống bình thường mới cũng có nhiều thay đổi. #VTVDIGITAL #OiNgheNe