Phú Yên đã thu hồi hơn 10 tấn gạo cứu đói của Chính phủ do cấp nhầm đối tượng tại TP. Tuy Hòa. Số gạo này sẽ được sử dụng để giải quyết cho các đối tượng khác theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

VIDEO LIÊN QUAN