Những đối tượng buôn người và tội phạm đã lợi dụng tuyến đường di cư từ Bắc Phi qua Địa Trung Hải để đến châu Âu bắt cóc phụ nữ và trẻ em đi một mình.

VIDEO LIÊN QUAN