Trước thông tin học sinh tại TP.HCM có thể đi học lại vào tuần tới, nhiều phụ huynh cảm thấy lo lắng và có những thắc mắc về việc cần làm gì để phòng bệnh COVID-19 cho trẻ.

VIDEO LIÊN QUAN