Theo thông tin sơ bộ, công dân ngụ tại phường 1, TP. Vị Thanh về Việt Nam qua cửa khẩu Hồng Ngự, Đồng Tháp nhưng không được kiểm soát, di chuyển bằng xe khách không rõ.

VIDEO LIÊN QUAN