Tại Campuchia, tất cả các trường học trên cả nước từ Tiểu học tới Phổ thông Trung học đã mở cửa trở lại sau khi hoàn thành tiêm vắc xin cho lứa tuổi từ 6-17 tuổi. Các nhà trẻ và trường mẫu giáo chưa mở cửa trở lại do lứa tuổi này chưa được tiêm vắc xin. Nhiều quy định chặt chẽ được thực hiện để đảm bảo an toàn phòng dịch tại các trường học.

VIDEO LIÊN QUAN