Trong sáng sáng 20/7, bên cạnh những cơ sở đã chấp hành nghiêm Công điện 15 về phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, tại một số tuyến phố vẫn có những trường hợp người dân chưa thực hiện nghiêm túc.

VIDEO LIÊN QUAN