Nhiều năm gần đây, tình hình cháy rừng trên địa bàn cả nước đang có chiều hướng gia tăng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy rừng, nhưng chủ yếu vẫn là do con người gây ra. Theo thống kê, hằng năm có khoảng 70% số vụ cháy rừng là do đốt nương làm rẫy. Mức độ cháy rừng những tháng đầu năm nay xảy ra nghiêm trọng.

VIDEO LIÊN QUAN