công tác tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn tội phạm và người nhập cảnh trái phép qua biên giới đang được tăng cường trên cả nước. Tại các tuyến biên giới giữa Việt Nam và Lào, nhờ đẩy mạnh phối hợp giữa lực lượng chức năng 2 nước, mà thời gian qua, việc tuần tra, kiểm soát đã được thực hiện kịp thời và mang lại nhiều hiệu quả

VIDEO LIÊN QUAN