Đoạn video Phó thủ tướng Áo trao đổi với đối tác Nga để đổi lấy sự ủng hộ trong bầu cử quốc hội năm 2017 khiến ông phải từ chức.

VIDEO LIÊN QUAN