Phim hình sự truyền hình, chính kịch, điều tra phá án, tâm lý tội phạm là mảng đề tài gai góc, đòi hỏi những nhà làm phim đi vào chiều sâu vấn đề, phản ánh đa góc nhìn, khai thác một cách khéo léo nội dung từ chất liệu hiện thực đời sống để tạo nên những thước phim gay cấn, thuyết phục. Ở góc độ nào đó, phim phản ảnh một phần câu chuyện xã hội, còn là sức mạnh mềm với những bài học, sự lên án, sự cảnh tỉnh phân biệt đúng sai.

VIDEO LIÊN QUAN