Theo các nhà khoa học, đây là thành tựu cao nhất con người đạt được, là tiền đề giúp chúng ta có thể mở cánh cửa để hiểu rõ hơn về vụ nổ Big Bang hình thành nên vũ trụ.