Sau 6 tháng khỏi COVID-19, trẻ em vẫn có kháng thể trung hòa chống lại COVID-19, đây là một phát hiện mới về kháng thể chống COVID-19 ở trẻ em. Phát hiện này được chuyên gia CDC phối hợp nhiều trung tâm, bệnh viện tại Mỹ thực hiện và trình bày trong hội nghị về y tế IDWeek 2021.

VIDEO LIÊN QUAN