Các nhà khoa học Trung Quốc vừa tìm ra một lỗ đen với khối lượng cực lớn trong dải Ngân Hà, trái ngược với những lý thuyết vũ trụ học trước đây.

VIDEO LIÊN QUAN