Các động cơ điện có thể giúp dòng xe cổ có chi phí bảo dưỡng thấp và việc sử dụng thân thiện với môi trường nhằm 'bảo quản những mẫu xe này cho các thế hệ tương lai'.

VIDEO LIÊN QUAN