Sau khi được sự cấp phép của Cơ quan Dược phẩm Châu Âu, bắt đầu từ ngày 15/6, Pháp thực hiện tiêm chủng Covid-19 cho trẻ vị thành niên từ 12 - 18 tuổi. Vắc xin được sử dụng cho lứa tuổi này là Pfizer. Theo lời của Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp, việc tiêm chủng cho trẻ vị thành niên sẽ góp phần cho quá trình miễn dịch cộng đồng được thúc đẩy nhanh hơn và quan trọng là để đảm bảo sẽ không xảy ra việc đóng cửa trường học vào năm tới.

VIDEO LIÊN QUAN