Thông tin cập nhật từ Bộ Công thương, 25/11 là thời hạn cuối cùng để các doanh nghiệp có thể đưa sản phẩm tham gia chương trình vào Online Friday (02/12). Đồng thời, từ ngày 25/1, ban tổ chức sẽ tiến hành công tác rà soát khuyến mãi các sản phẩm mà doanh nghiệp dăng ký.

VIDEO LIÊN QUAN