Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM đã bày tỏ quyết tâm lập lại trật tự đô thị Quận 1, nếu không hoàn thành ông sẵn sàng “cởi áo về vườn”.

VIDEO LIÊN QUAN