Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thị trường xăng dầu. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên quan tâm chỉ đạo, ổn định tình hình thị trường xăng dầu, nhất là các cửa hàng bán xăng.

VIDEO LIÊN QUAN