Nhiều ngày nay, chất lượng không khí ở Hà Nội đang ở ngưỡng xấu và rất xấu. Chỉ số AQI tức là chỉ số chất lượng không khí trung bình một ngày ở thủ đô thường xuyên duy trì mức màu đỏ hoặc màu tím. Theo chuyên gia, ở mốc chỉ số này, những người bình thường sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe, nhất là tác động tới hệ hô hấp.

VIDEO LIÊN QUAN