Tại Pháp, các công đoàn đường sắt kêu gọi bãi công bắt đầu từ tối 31/5 trên toàn nước Pháp để phản đối Luật Lao động mới.

VIDEO LIÊN QUAN