Với nhiều người, có lẽ ngành công nghiệp xe hơi là việc của đàn ông, phụ nữ đóng vai phụ, xuất hiện bên cạnh để tăng thêm sự chú ý cho những chiếc xe bóng loáng. Thế nhưng có những người phụ nữ là giám đốc nhà máy chế tạo ô tô, phụ nữ chuyên viết bài đánh giá xe hơi

VIDEO LIÊN QUAN