30 năm bền bỉ xây dựng và trưởng thành, trong suốt chặng hành trình “Cho cuộc sống bừng sáng”, NovaGroup luôn nỗ lực vì một cộng đồng thịnh vượng, giữ trọn niềm tin, góp phần phát triển quốc gia.

VIDEO LIÊN QUAN