Nông nghiệp luôn là ngành kinh tế chịu thiệt hại nặng nề nhất mỗi khi xảy ra thiên tai. Nông dân cũng chính là những người dễ bị tổn thương nhất do thiên tai.

VIDEO LIÊN QUAN