Nghị định 92 về điều kiện kinh doanh hàng không vừa được Chính phủ ban hành, đã giảm rất sâu tiêu chí vốn tối thiểu để thành lập và kinh doanh hãng hàng không, mở rộng hơn cánh cửa cho các hãng hàng không mới.

VIDEO LIÊN QUAN