Càng cận Tết, nhu cầu tiêu dùng càng cao thì lại có những gian thương dùng mọi thủ đoạn đưa ra thị trường thực phẩm bẩn, không đảm bảo chất lượng bán cho người tiêu dùng. Hàng loạt vụ thực phẩm bẩn đã bị phanh phui.

VIDEO LIÊN QUAN