Tại Anh, phong trào tập Yoga cho trẻ em đang phát triển mạnh. Giáo viên và phụ huynh đều nhận thấy tập Yoga là cách giúp các em nhỏ cải thiện về tinh thần và thể chất

VIDEO LIÊN QUAN