Với những ưu điểm nổi bật là “Đón tại nhà, giá thành hợp lý, trả đúng điểm” nên thời gian gần đây, dịch vụ xe ghép, xe tiện chuyến đang trở thành lựa chọn hữu hiệu của người dân kể cả tại các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh. Tuy nhiên, việc nở rộ loại hình dịch vụ này đang tạo sự cạnh tranh không lành mạnh với dịch vụ vận tải hành khách truyền thống, gây khó khăn trong công tác quản lý của cơ quan chức năng.

VIDEO LIÊN QUAN