Tại tỉnh Quảng Ngãi có những ngôi làng 4 không. Đây là khu dân cư bị ảnh hưởng bởi thủy điện, mà chủ đầu tư vẫn chưa giải quyết được cuộc sống cho người dân.

VIDEO LIÊN QUAN