Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đã cảnh báo: nguồn cung vắc xin trên toàn thế giới đã, đang và sẽ khan hiếm. Đó chính là một trong những lý do thúc đẩy Việt Nam nỗ lực tự sản xuất, tự làm chủ vắc xin, bên cạnh đàm phán mua và chuyển giao công nghệ. Nếu làm được điều đó, chúng ta sẽ sớm đạt miễn dịch cộng đồng và có tiếng nói trên thị trường vắc xin.

VIDEO LIÊN QUAN