Để học sinh thích uống sữa, không bỏ lại sữa, chủ động thu dọn hộp sữa trở thành nếp sinh hoạt là sự nỗ lực suốt nhiều tháng qua của mỗi giáo viên.

VIDEO LIÊN QUAN