19 tàu hải quân; hai phương tiện của quân chủng PKKQ, 7 tàu CSB, 3 tàu biên phòng, 29 tàu, xuồng của quân khu 3, 3 SAR tàu của Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải VN, 28 tàu dã cào của ngư dân, 3 bộ SONA thủy âm và các trang thiết bị dò tìm khác… tổ chức tìm kiếm theo kế hoạch của Sở chỉ huy phía trước của Bộ Quốc phòng.

VIDEO LIÊN QUAN