Một vụ nổ hầm mỏ đã xảy ra ở Đức khiển nhiều người bị thương. Vụ nổ diễn ra tại một mỏ muối được cải tạo từ nhiều năm trước.

VIDEO LIÊN QUAN