Chất lượng tôm giống tiếp tục là nỗi lo trải rộng ở hầu khắp các vùng nuôi tôm. Thậm chí, nhiều trường hợp, người nuôi tôm bỏ tiền cao, tưởng như mua được tôm giống sạch bệnh nhưng kết cục lại là tôm giống trôi nổi, kéo theo hàng loạt rủi ro.

VIDEO LIÊN QUAN