Cụ Ernie Smith là phi công cao tuổi nhất thế giới. Cụ vẫn duy trì niềm đam mê của mình khi đã gần 90 tuổi và được công nhận vào kỉ lục Guinness

VIDEO LIÊN QUAN