TP. Hồ Chí Minh đang triển khai rà soát danh sách người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 để thực hiện phát gói hỗ trợ đợt 3, điều đáng quý là trong đợt này nhiều cá nhân, hộ gia đình đã đăng ký không nhận hỗ trợ để nhường lại cho hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

VIDEO LIÊN QUAN