Trong năm 2018, đồng tiền ảo Bitcoin được dự báo sẽ giảm mạnh giá trị đi kèm cùng nhiều rủi ro đáng kể, dịch vụ Uber hay Airbnb được dự báo sẽ phát triển ổn định nhưng khó có thể đạt được dấu mốc vượt bậc mới

VIDEO LIÊN QUAN