Nhìn vào thành tích, không thể phủ nhận sự đi xuống của bóng bàn Việt Nam, khi mà 12 năm rồi chúng ta chưa được chạm tay vào chiếc huy chương vàng nội dung đánh đơn tại Sea Games. Chúng ta có thể đổ lỗi các đối thủ ngày càng mạnh nên cơ hội tranh chấp huy

VIDEO LIÊN QUAN