Những thiệt hại mà El Nino mang lại cho 11 tỉnh thành trong đợt mưa tuyết vừa qua là không thể phủ nhận. Đợt El Nino này đã ghi nhận những mốc kỷ lục mới về tình trạng thời tiết cực đoan trong lịch sử.

VIDEO LIÊN QUAN