Hàng nghìn sinh viên ngành y dược Hà Nội đang tham gia hỗ trợ thành phố trong công tác tiêm vắc xin và xét nghiệm diện rộng. Trong đó có những sinh viên năm cuối trường Đại học Y Hà Nội vừa kết thúc 45 ngày hỗ trợ tại Bình Dương, sau khi hoàn thành cách ly lại tiếp tục tham gia tình nguyện tại Hà Nội.

VIDEO LIÊN QUAN