Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại khu vực Đông Nam Á, khiến một số nước trong khu vực rơi vào tình cảnh thiếu nguồn nhân lực, vật lực trang thiết bị bảo hộ để chống dịch. Tuy nhiên,nhiều sáng kiến đã ra đời giúp hỗ trợ hoạt động chăm sóc các F0 điều trị tại nhà hay sản xuất đồ bảo hộ chống Covid-19.

VIDEO LIÊN QUAN